Ventura Aid

charity is not a duty, it is a joy

In 2009 is Ventura Aid ontstaan vanuit de gedachte om de maatschappelijke betrokkenheid van Ventura Systems te belichten. Niet alleen een bedrijf waar innovatieve deursystemen worden gemaakt, maar ook een bedrijf waar met de opbrengsten iets wordt teruggegeven aan de samenleving.

Wij hopen dat medewerkers zich trots of in ieder geval positief voelen dat zij voor een bedrijf werken dat zich maatschappelijk betrokken toont én dat zij in staat worden gesteld daar zelf ook direct aan bij te dragen.

wat doet Ventura Aid?

Jaarlijkse donatie

Elke medewerker mag jaarlijks een goed doel aanmelden voor een donatie van € 250.

Langdurige projecten

In binnen- en buitenland ondersteunen wij lang lopende projecten om een verschil te kunnen maken.

Lokale impact

Lokaal ondersteunen wij verenigingen en initiatieven. Structureel of incidenteel.

Zichtbaarheid vergroten

Wij vergroten de zichtbaarheid en kennis over diverse goede doelen bij onze medewerkers.

overzicht projecten & initiatieven

G-team S.C. Bolsward
Ventura Aid voorziet het g-team van S.C. Bolsward van een financiële bijdrage, samen met sportkleding en andere benodigdheden. Ons doel is om het voetbal voor deze doelgroep mogelijk te blijven maken.
Kenia
Ventura Aid heeft diverse projecten opgezet in Kenia, waaronder op het gebied van werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. In samenwerking met Dorcas worden de initiatieven bezocht en geëvalueerd.
Kledingbus SWF
Ventura Aid heeft een bus gesponsord voor het initiatief kledingbus SWF, een bus waar mensen met een kleine portemonnee kwalitatieve kleding kunnen krijgen samen met een kop koffie. De kledingbus is een initiatief van de caritas van ‘De Zalige Titus Brandsmaparochie’, van Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum en van Ventura Aid.
Hulp voor Oekraïne
Ventura Aid heeft in samenwerking met de medewerkers een hulpactie georganiseerd voor Oekraïne in de vorm van voedselpakketten. Via een gezamenlijke inzameling konden er 140 pakketten afgeleverd worden voor gezinnen in nood.
Vorige dia
Volgende dia

het team

De missie en visie van Ventura Aid wordt uitgevoerd door een team van medewerkers en familie van de aandeelhouders. Samen selecteren zij projecten, keuren zij aanmeldingen van goede doelen van medewerkers goed en helpen zij met de promotie van Ventura Aid. Binnen en buiten het bedrijf. Samen wil het team de impact die ze kunnen hebben zo groot mogelijk maken maar ook een goed gevoel is belangrijk. Wie deelt kan namelijk vermenigvuldigen.

In 2009 is Ventura Aid ontstaan vanuit de gedachte om de maatschappelijke betrokkenheid van Ventura Systems te belichten. Niet alleen een bedrijf waar innovative deursystemen worden gemaakt, maar ook een bedrijf waar met de opbrengsten iets wordt teruggegeven aan de samenleving. Naast het feit dat Ventura op deze manier haar steentje bijdraagt om de wereld hopelijk een beetje mooier te maken, hopen wij ook dat medewerkers zich trots of in ieder geval positief voelen dat zij voor een bedrijf werken dat zich maatschappelijk betrokken toont en dat zij in staat worden gesteld daar zelf ook direct aan bij te dragen.

goede doelen gesponsord door medewerkers

Ventura Aid bezig met projecten in Kenia

wat betekent Aid voor jou?

Wij hopen dat door Ventura Aid werknemers een bijdrage willen leveren aan een betere wereld, zonder dat ze daar direct hun eigen geld voor moeten inzetten. Echter blijft het een mogelijkheid, geen verplichting. Wij helpen medewerkers die initiatieven willen starten zoals een hardloopwedstrijd of een donatieronde voor een lokaal goed doel. Ben jij iemand die graag geeft of iemand die leuke ideeën heeft om de wereld een stukje beter te maken? Dan kan jij binnen Ventura daar invulling aan geven. Wil je gewoon één keer per jaar een goed doel kiezen voor een donatie van 250 euro? Dan is dat ook gewoon prima. 

Charity is not a duty, it is a joy.

Afdelingen
Afdelingen
Vakgebieden